Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym z Przewodniczącą Rady Programowej Warsaw International Media Summit – Beatę Mońka, z którą rozmowę przeprowadził Redaktor Naczelny Magazynu Brief, Grzegorz Kiszluk. Wywiad stanowi zapowiedź do zbliżającej się VI edycji Kongresu.

Beata Mońka Przewodniczący Rady Programowej VI WIMS 2013
Beata Mońka Przewodniczący Rady Programowej VI WIMS 2013

Grzegorz KiszlukPani prezes, Warsaw International Media Summit – co to za wydarzenie i dlaczego powinienem na nim być?

 

Beata Mońka – Warsaw International Media Summit to najważniejsze i największe wydarzenie mediowe w Polsce – tworzone przez prezesów i kluczowe osoby z firm z sektora mediowego, telekomunikacyjnego i administrację państwową. Organizowane przede wszystkim z ogromną dbałością o zapewnienie wysokiego poziomu spotkania i tematyki adekwatnej do trendów i najważniejszych zjawisk na rynku. Program konferencji został zaproponowany i opracowany przez grono ekspertów, praktyków i liderów z branży, którzy tworzą naszą Radę Programową. Pozwoli Pan, że wymienię kilkoro z nich: Minister Administracji i Cyfryzacji – Michał Boni, Magdalena Gaj – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz prezesi największych i najważniejszych mediów, reklamodawców, przedstawiciele regulatorów rynku i prezesi firm – decydenci, którzy bezpośrednio wpływają na kształt rynku. Wśród panelistów będziemy gościć znakomitych ludzi sukcesu i aktywnych kreatorów polskiej sceny mediowo – reklamowo – biznesowo – administracyjnej – m.in.: Prezesa Mariusza Gacę, Prezesa Simona Boyda, Dyrektora Edwarda Miszczaka, Dyrektora Artura Waliszewskiego, Prezesa Marka Wojtynę i wielu innych znamienitych gości. Jest to zatem ważne spotkanie środowiskowe, na którego kształt mają wpływ sami uczestnicy.

 

Grzegorz Kiszluk – Czy Rada Programowa istnieje od początku, czyli od ośmiu lat historii Kongresu?

 

Beata Mońka – Rada Programowa to nowy koncept i model współpracy przy projekcie. Tworzyliśmy ją wspólnie z organizatorem, bo uznaliśmy, że bardzo ważne jest, aby zakres tematyczny poruszał najważniejsze z punktu widzenia praktyków, liderów i ekspertów rynku aspekty tak merytoryczne, biznesowe, organizacyjne, jak i etyczne. Zależy nam, aby panele były żywe, profesjonalne, trafne, dlatego właśnie ich tematyka jest opracowywana pod przodownictwem ekspertów, aktywnych zawodowo specjalistów, kluczowych, znanych i poważanych osób w swoich branżach. Członkowie Rady Programowej mają ze sobą przez cały czas kontakt – na bieżąco omawiamy zmieniający się rynek i tematy warte poruszenia na Media Summit – który chcielibyśmy, aby stał się aktywną platformą wymiany poglądów, dzielenia się doświadczeniem, ale i zacieśniania – często już wieloletniej współpracy, ale także miejscem nawiązywania nowych kontaktów. Stąd kooperujemy również z Przewodniczącymi innych Forów – świadczy o tym nasza bardzo owocna współpraca z panem prezesen Mariuszem Grendowiczem, z panem prezesem Ireneuszem Piecuchem, z panem prezesem Piotrem Muszyńskim – wymieniając się tak doświadczeniami, jak i pomysłami.

 

Grzegorz Kiszluk – Sądząc ze składu osób, które pracują nad projektem, możemy rzeczywiście spodziewać się wyjątkowej konferencji tym bardziej, że reprezentowane są wszystkie strony najistotniejsze dla rozwoju rynku medialnego: administrację, telekomunikację, biznes, media.

 

Beata Mońka – Tak to prawda, a co równie ważne – to te osoby, które zarządzają ważnymi sektorami w polskiej gospodarce, uczestnicząc w Radzie Programowej i biorąc udział w przygotowywaniu poszczególnych paneli – same decydowały i decydują o tematach oraz zakresie wątków poruszanych na kongresie. To oni najlepiej wiedzą, które tematy są ważne, a często nawet trudne dla branży. Kongres jest właśnie po to, aby wszystkie te tematy przedyskutować. Spodziewam się gorących dyskusji, ciekawych i ożywionych paneli.

 

Grzegorz KiszlukPani prezes, dlaczego Pani zdecydowała się objąć przewodnictwo Radzie Programowej? W moim pytaniu jest oczywiście chęć sprowokowania Pani do odniesienia się do Pani licznych doświadczeń z rożnych stron biznesowej barykady…

 

Beata Mońka – Istotnie, w swoim życiu zawodowym kierowałam i zasiadałam w zarządach firm działających na rynku mediów zarówno elektronicznych jak i drukowanych, z branży komunikacji, doradztwa i digital – będąc tak reklamodawcą, jak i usługodawcą – twórcą i dystrybutorem treści. Propozycję przewodniczenia Radzie przyjęłam głównie ze względu na swoje zainteresowanie branżą i tematyką, już od blisko dwudziestu lat aktywnie działam na tym rynku (zarządzając biznesami lub doradzając innym podmiotom) – tak zawodowo, jak i w organizacjach skupiających biznes marketerów czy non-profit. Fascynuje mnie dynamiczny, ciągle zmieniający się rynek – na którym stałymi wartościami są doświadczenie, innowacja i pasja, aby nie tylko nadążyć za zmianami, ale przede wszystkim przewidywać kierunki rozwoju.
Współpraca przy projekcie z ekspertami tak z Rady Programowej, jak i z panelistami, to nasza branżowa inicjatywa – nie tylko w ramach jednorazowego projektu, ale stałego forum wymiany doświadczeń i wiedzy, które chętnie będę współtworzyć.

 

Grzegorz Kiszluk – Czy Media Summit jest tylko jednorazowym wydarzeniem? Czy dzięki powołaniu Rady Programowej istnieje szansa, że możemy liczyć na pewną ciągłość działań między poszczególnymi edycjami Kongresu?

 

Beata Mońka – Po pierwsze, konsultacje odbywają się już na bieżąco. Osobiście jestem w stałym kontakcie ze wszystkimi członkami Rady oraz z organizatorem. Po drugie, permanentny kontakt z panelistami pokazuje, że mamy do czynienia z materią, która ciągle ewoluuje i warto będzie stale, przez cały rok, odnotowywać te zmiany. Przy okazji, pragnę podkreślić, że bardzo nam zależy na wzajemnej interakcji w czasie kongresu. Wartość tego typu spotkań to nie tylko prelekcje i panele, to również dyskusje z publicznością oraz rozmowy kuluarowe – źródło wiedzy, wymiany doświadczeń i networkingu.

 

Grzegorz Kiszluk – Do kogo skierowana jest konferencja?

 

Beata Mońka – Konferencja jest skierowana zarówno do kadry managerskiej i do wyższej kadry zarządzającej, jak i do administracji, polityków, ludzi mediów oraz zainteresowanych tą tematyką i sektorem. Poruszamy takie tematy, które tak naprawdę dotyczą nas wszystkich. My sami jesteśmy przecież niejako w dwóch rolach, tematy traktujemy i rozpatrujemy z różnych perspektyw. Np. jako konsumenci zastanawiamy się coraz częściej jak i przez kogo są przetwarzane dane o nas, w jakim stopniu stanowi to dla nas zagrożenie, a gdzie może być nam pomocne i mogą wynikać dla nas korzyści. Pracując natomiast w mediach czy też w korporacji, korzystamy właśnie z tych baz danych, opracowując m.in.: mechanizmy rekomendacji zakupowych, bazujące na zachowaniach (zajmując się takimi strategiami jak mi.in.: crosselling, retargeting itd).
Pozostałe tematy to telewizja naziemna, cyfryzacja, nowe częstotliwości, ewolucja rynku reklamowego – konieczne jest tutaj podsumowanie oraz próba przewidywania kierunków rozwoju w tych sferach komunikacji.

 

Grzegorz Kiszluk – Mam nadzieje, że znajdzie się też miejsce dla – coraz starszych – nowych mediów? To przecież internet spowodował rewolucję w komunikacji, której najmocniejszym obecnie przejawem jest rozwój mediów społecznościowych…

 

Beata Mońka – Będziemy oczywiście również poruszać i te tematy. Nas szczególnie interesuje nas tzw. Consumers Experience, czyli o doświadczeniach konsumenta w obcowaniu z produktem na półce sklepowej oraz z informacją , wiadomościami i reklamą o nim w mediach. Jak marketerzy mogą budować silne marki w świetle nowego modelu konsumpcji. Właśnie w takim podejściu media społecznościowe bardzo zmieniły perspektywę zarówno ze strony producenta, jak i konsumenta. To prowadzi nas do kolejnych tematów i pytań o autorytety w mediach – kto dziś dostarcza informacji- dziennikarz czy bloger i jaka jest przyszłość wolności słowa i prawa do ochrony prywatności oraz niezależności mediów.

 

Grzegorz Kiszluk – Rzeczywiście program jest bardzo bogaty i interesujący. Tym bardziej cieszę się, że Brief jest patronem medialnym, a to oznacza – miły dla nas – obowiązek stałego informowania naszych czytelników oraz propagowania tematyki konferencji. Serdecznie dziękuję za rozmowę.

 

Beata Mońka: Również dziękuje Panu Redaktorowi – za rozmowę i objęcie Kongresu Patronatem Medialnym.