grazyna-piotrowska-oliwa
Ważne jest, aby rozmawiać o technologiach stanowiących podstawę, na której budowane są usługi. Konferencja ta umożliwia spotkanie kluczowych ekspertów z branży, którzy mogą wymienić poglądy, wiedzę i doświadczenia właśnie na temat nowinek technologicznych. Z drugiej strony ta wymiana opinii może stać się bogatym źródłem nowych rozwiązań skutecznie wspomagających rozwój sektora telekomunikacyjnego i medialnego w najbliższej przyszłości.

Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu, Virgin Mobile Polska

2016-07-26T15:48:39+00:00

Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu, Virgin Mobile Polska

grazyna-piotrowska-oliwa