Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów to wydarzenia o ugruntowanej pozycji, które przez kilkanaście lat na stałe wpisało się w kalendarz sektora, jako najważniejsze spotkanie integrujące przedstawicieli administracji centralnej, regulatora, organizacji pozarządowych oraz kluczowych przedstawicieli top managementu. Sympozjum stanowi niewątpliwie niezmiernie efektywną i unikalną platformę dialogu, dotyczącego rozwoju sektorów telekomunikacyjnego i współpracujących. Współpraca Rady Programowej, skupiającej wszystkie kluczowe osoby, zapewnia najwyższą aktualność i istotność poruszanych tematów, a także holistyczne podejście do omawianych zagadnień. W ramach wydarzenia dyskutujemy o najistotniejszych zmianach zachodzących na rynku, analizujemy trendy, poszukujemy nowych modeli biznesowych pozwalających efektywnie realizować przyjęte strategie. Wydarzenie, co roku uświetnia Wielka Gala Złotych i Kryształowych Anten, podczas której niezależna Kapituła nagradza najlepsze osoby, firmy i rozwiązania, które przyczyniają się do rozwoju rynku telekomunikacji i mediów.