Program 8. edycji Warsaw International Media Summit 2015

8:30 Rejestracja


9:00 – 9:05 Uroczyste otwarcie
Przemysław Kurczewski, Przewodniczący Rady Programowej Warsaw International Media Summit, Prezes Zarządu, EmiTel

9:05 – 9:15 Wystąpienie Gościa Honorowego:
Simão Ferraz de Simão Ferraz de Campos Neto,
Doradca w ITU-T Study Group 16, Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU)

9:15 – 9:30 Wystąpienie Gościa Honorowego:
Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej


9:30 – 11:00 Panel I
Jednolity Rynek cyfrowy – dla kogo szansa, dla kogo zagrożenie?

 • Relacje między regulatorem, a dostawcą usługi na innych rynkach
 • 3 filary strategii JRC – realizacja:
  • Lepszy dostęp do dóbr i usług cyfrowych w całej Europie
  • Stworzenie odpowiednich warunków i jednolitych zasad prowadzenia działalności dla sieci cyfrowych i usług innowacyjnych
  • Zmaksymalizowanie potencjału wzrostu gospodarki związanego z gospodarką cyfrową
 • Regulacje w Unii Europejskiej i na świecie
 • Telekomunikacja – przegląd wprowadzanych ram prawnych – priorytety
 • Media – geoblokowanie i prawa autorskie. Kto zyska na planowanych zmianach?
 • Neutralność sieci
 • Roaming – jak planowane zmiany wpłyną na rynek?

Moderator:
Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Wprost

Paneliści:
Patrycja Gołos, Corporate Affairs & Public Policy Director, UPC Polska
Witold Graboś, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, EmiTel
Piotr Muszyński, Wiceprezes Zarządu, Orange Polska
Wojciech Pytel, Członek Rady Nadzorczej, Polkomtel
Cezary Albrecht, Dyrektor Biura Strategii i Spraw Regulacyjnych, T-Mobile Polska
Jakub Turowski, Head of Public Policy for Poland, Facebook


11:00 – 11:30 Przerwa kawowa


11:30 – 13:30 Panel II
Dokąd zmierzamy? Widz czy użytkownik?

 • Transformacja z masowej do spersonalizowanej konsumpcji mediów
  • Telewizja czy Internet? Konkurencja czy współpraca?
  • Krótka forma jako pomoc dla odbiorcy przy określeniu preferencji kanałów TV
  • Co dzisiaj wiemy o widzu? Czy potrafimy personalizować ofertę w sieci i telewizji?
  • Jak mocno profilowany jest dzisiaj przekaz reklamowy?
  • Czy powinniśmy obawiać się Netflixa?
  • Co z grupą 50+?

11:30 – 11:45 Prezentacja wprowadzająca:
Super connected consumers – konsumpcja mediów w erze cyfrowej:
Agnieszka Sora, Dyrektor Zarządzająca, GfK Polonia

11:45 – 13:30 Panel dyskusyjny

Moderator:
Ireneusz Piecuch, Członek Rady Programowej Warsaw International Media Summit

Paneliści:
Marcin Drzewiecki, Dyrektor Marketingu, PAYBACK
Jan Dworak, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Jarosław Kuźniar, Redaktor, Dzień Dobry TVN
Maciej Maciejowski, Członek Zarządu, TVN
Piotr Piętka, Prezes Zarządu, Starcom Mediavest Group
Andrzej Siezieniewski, Prezes Zarządu, Polskie Radio
Artur Waliszewski, Regional Business Director, Google Polska


13:30 – 15:00 Panel III
Rozwój rynku TV – dystrybucja treści

 • Wpływ OTT i telewizji cyfrowej na CATV
  • Zmiana sposobu oglądania telewizji
  • Nowe platformy do oglądania telewizji
 • Czy to jeszcze rynek TV czy już rynek video
  • Krótka forma internetowa jako reklama i suplement TV
 • Media społecznościowe

13:30 – 13:45 Prezentacja wprowadzająca:
Content Distribution in the Connected World
Michaela David, Media Solution Expert, Microsoft

13:45 – 15:00 Panel Dyskusyjny

Moderator:
Maciej Bogaczyk, Investment Manager, MCI Management

Paneliści:
Robert Bednarski, Country Director, Central Eastern Europe, Facebook
Rafał Janik, Head of 140 Media – Twitter Ad Partner in Poland, Twitter
Stanisław Janowski, Dyrektor Zarządzający, Polsat Media – Biuro Reklamy
Jarosław Grabowski, VP Media Product, Grupa Wirtualna Polska


15:00 – 16:00 Lunch

9:00 Rejestracja, poranna kawa


9:30-10:45 Panel I
Wykorzystanie technologii w służbie mediów

 • Ultra High Definition Television (Ultra HD)
  • Ultra HDTV w Polsce – czy zdoła stać się standardem?
  • Rozwój technologii: format kompresji HEVC, dostępność dekoderów w Polsce i na świecie, dostępność treści w 4k, pierwszy komercyjny kanał 4k, niedrogie i łatwo dostępne odbiorniki UHDTV
  • Standardy wyświetlania obrazu telewizyjnego
  • Nośniki: Holographic, Versatile Disc – wielofunkcyjny dysk holograficzny i Protein Coated
 • Aplikacje mobilne w mediach:
  • Współpraca nadawców z operatorami telekomunikacyjnymi
  • Rozwój aplikacji nadawców do odbioru TV na smartfonach i tabletach
 • Technologie SD i 3D na Polskim rynku
  • Schyłek ery SD w Polsce
  • Format 3D w kinach na dużych formatach
 • Rozwój sieci światłowodowych w Polsce – perspektywy.
  • Rozwój sieci światałowodowych do 2020 roku
  • Jakie technologie dostępu do Internetu trzeba realnie wziąć pod uwagę, żeby do 2020 roku spełnić warunki dyrektywy unijnej?
  • Co z „białymi plamami”?
 • LTE Broadcast
  • Zapotrzebowanie i przykłady
 • Model connected TV
  • Dostępność smart TV w Polsce
  • HbbTV – dynamiczny rozwój usług i dalsze perspektywy
  • VOD

Moderator:
Michał Fura, Rzecznik prasowy oraz Kierownik ds. komunikacji korporacyjnej i Public Affairs, UPC Polska

Paneliści:
Jakub Brzeczkowski, Prezes Zarządu, Eutelsat Polska, Regional Vice-President, Poland, France & Overseas, Eutelsat
Dariusz Działkowski, Członek Zarządu ds. Technologii, Cyfrowy Polsat
Dr Krzysztof Heller, Właściciel, Infostrategia
Marcin Kowalski, Członek Zarządu, Kino Polska TV SA
Wiesław Łodzikowski, Dyrektor TVP Technologie, Telewizja Polska
Marcin Ornass-Kubacki, Prezes Zarządu, ASTRA CEE
Anna Putts, Dyrektor Marketingu, Samsung Electronics Polska
Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, EmiTel


10:45 – 12:00 Panel II
Czy obowiązujące normy prawa są wystarczające by chronić prywatność klienta korzystającego z usług cyfrowych?

 • Prawo do prywatności, a prawo do lepszej treści
  • Strach konsumenta przed udostępnianiem jego danych – jak i z jaką siłą przejawia się strach polskich konsumentów?
  • Faktyczni sprawcy wycieków danych i jak z nimi walczyć
  • Czy mając lepsze dane można kreować lepszą ofertę treści
 • Prawo ochrony danych osobowych, a kreowanie ekonomicznej wartości dodanej
 • Prawne standardy międzynarodowe, trendy UE oraz strategia polskiego regulatora i ustawodawcy
 • Praktyki rynkowe w Polsce i na świecie – ile są obecnie realnie warte dane i dla kogo?
  • Perspektywa nadawcy i operatora
  • Perspektywa integratora danych
  • Perspektywa nabywcy danych/sprzedawcy dóbr i usług
  • Perspektywa konsumenta
 • Czy grozi nam niekontrolowana integracja danych osobowych i konsumenckich?
 • Co obecnie wiemy/możemy wiedzieć o konsumentach treści
 • Granice mikro-segmentacji i mediowe „big data”
 • Personalizacja „ekranów” i wynikająca z niej integracja danych wieloźródłowych o konsumencie, w tym social i osobowych
 • Stan technologii na świecie i w Polsce, szybkość zmian i oczekiwane „granice technologii” w ciągu najbliższych 2-4 lat

Moderator:
Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu, Virgin Mobile Polska

Paneliści:
Bartosz Dobrzyński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu, P4
Marcin Drzewiecki, Dyrektor Marketingu, PAYBACK
Błażej Marciniak, CEO, Sher.ly
Jakub Turowski, Head of Public Policy for Poland, Facebook
Małgorzata Olszewska, Ekspert rynku telekomunikacyjnego


12:00 – 12:30 Przerwa kawowa


12:30 – 13:45 Panel III
Przyszłość spektrum w Europie

 • Ogólnoeuropejskie regulacje dotyczące spektrum
  • Unijna walka o uwolnienie spektrum. Jak ważne jest to dla państw członkowskich?
  • Narzucanie terminów i zasad aukcji przez UE – jak wpłynie to na przebieg i koszt przyszłych aukcji częstotliwości?
  • Licensed Shared Access – współużytkowanie pasm licencjonowanych. Czy spełni wszystkie pokładane w nim nadzieje?
   • LSA jako nowe możliwości współdzielenia widma dla operatorów telefonii komórkowej
 • Jak ważne jest uwolnienie częstotliwości dla obywateli?
 • Przebieg przetargu na częstotliwości w Polsce
 • Przebieg aukcji na przykładach innych krajów UE
 • Jak Unia może zachęcić rynek do potencjalnych inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną

Moderator:
Łukasz Dec, Redaktor Naczelny, Telko.in

Paneliści:
Andrzej Abramczuk, Członek Rady Nadzorczej, Midas
Cezary Albrecht, Dyrektor Biura Strategii i Spraw Regulacyjnych, T-Mobile Polska
Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Wiktor Sęga, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Częstotliwości, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, EmiTel
Maciej Zengel, Dyrektor Projektów Infrastrukturalnych i Rozwoju, Orange Polska


13:45 – 14:45 Lunch


14:45 – 16:00 Panel IV
Ochrona praw konsumenta na rynku telekomunikacyjnym

 • Rola Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 • Wypełnianie obowiązków wobec klienta w świetle obowiązującego prawa telekomunikacyjnego
 • Wzmacnianiu pozycji konsumenta i jego praw
  • Rozwój poradnictwa prawnego i systemu dochodzenia roszczeń
  • Polityka informacyjno-edukacyjna
  • Współpracę z organizacjami konsumenckimi i organami administracji publicznej w zakresie procesu stanowienia i stosowania prawa, uwzględniającego ochronę konsumentów
  • Działania w zakresie ochrony konsumenta na rynku telekomunikacyjnym
  • Działania kontrolne wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Moderator:
Jacek Pochłopień, Zastępca Redaktora Naczelnego, Wprost

Paneliści:
Andrzej Abramczuk, Członek Rady Nadzorczej, Midas
Marta Brzoza, Dyrektor Współpracy Regulacyjnej, Orange Polska
Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel, Partner, Hansberry Tomkiel
Renata Piwowarska, Dyrektor Departamentu Detalicznego Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Kamil Pluskwa-Dąbrowski, Prezes Zarządu, Rada Krajowa Federacji Konsumentów
Prof. nadzw. dr hab. Maciej Rogalski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Prawnych, ochrony danych i zarządzania zgodnością, T-Mobile Polska


16:00 Zakończenie konferencji