09:10-09:40 Rejestracja i poranna kawa

09:40-10:00 Uroczyste Otwarcie Konferencji

Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, EmiTel

10:00-11:15 Blok tematyczny: MEDIA MISYJNE VS FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MEDIÓW

 • Techniczne zmiany emisji i dostępu do treści
 • Łatwo dostępne konkurencyjne treści i zmian konsumpcji mediów
 • Problematyka dot. nadzoru regulacyjnego i finansowania
 • Rozumienie powinności misyjnych
Moderator
Wojciech Dziomdziora, Członek, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Prelegenci
Witold Kołodziejski, Przewodniczący, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Włodzimierz Strzemiński, Dyrektor, TVP
Maciej Maciejowski, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu, TVN S.A.
Krzysztof Skowroński, Prezes , Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Sobieskiego, Kancelaria Kroplewski.com

11:15-12:00 Przerwa kawowa

12:00-12:15 Prezentacja

Anna Bratkowska, Dyrektor Handlowy, Starcom

12:15-13:30 Blok tematyczny: ZMIANY MODELU KONSUMPCJI MEDIÓW I ICH WPŁYW NA FINANSOWANIE

 • Skutki zmian technologicznych: łatwy indywidualny dostęp do wybranych treści, eliminacja „pośredników” w dostępie do treści (Netflix, OTT itd.)
 • Potrzeba nowych taktyk obecności na rynku (poprzez zmiany ewolucyjne obecnych podmiotów, lub ich eliminację?)
 • Potrzeba tworzenia nowych modeli finansowania przedsięwzięć medialnych.
Moderator:
Andrzej Matuszyński, Prezes Zarządu, Eurozet
Prelegenci:
Dariusz Dąbski, Prezes Zarządu, TV Puls
Michał Kozicki, Prezes Zarządu, HBO Polska
Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, EmiTel
Bartosz Dobrzyński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu, P4
Anna Bratkowska, Dyrektor Handlowy, Starcom

13:30-15:00 Blok tematyczny: POLSKI RYNEK TV – ZAMKNIĘTY CZY OTWARTY?

 • Czy jest miejsce na rynku dla nowych źródeł dystrybucji?
 • Czy jest miejsce dla nowych platform DTH?
 • Czy tez rynek jest juz nasycony?
Moderator:
Emil Konarzewski, Partner Zarządzający, Audytel S.A
Prelegenci:
Marcin Ornass-Kubacki, Prezes Zarządu, ASTRA Central Eastern Europe
Jakub Brzeczkowski, Prezes Zarządu, Eutelsat Polska
Bartosz Dobrzyński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu, P4
Michał Fura, Rzecznik Prasowy, UPC

15:00-16:00 Lunch

09:30-10:00 Rejestracja i poranna kawa

10:00-11:15 Blok tematyczny: MONETYZACJA USŁUG MEDIALNYCH. MODELE BIZNESOWE PRZYSZŁOŚCI

 • Uregulowania prawne dostępu do contentu
 • User experience, user interface
 • Modele biznesowe
Moderator:
Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu, EmiTel
Prelegenci:
Jakub Bierzyński, Założyciel i CEO, OMD
Marcin Kowalski, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu, Kino Polska TV
Kazimierz Krupa, Dyrektor Zarządzający, Drawbridge Olczak i Wspólnicy
Maciej Maciejowski, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu, TVN

11:15-12:30 Blok tematyczny NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SLUŻBIE TELEKOMUNIKACJI

Moderator:
Witold Tomaszewski, Redaktor naczelny, TELEPOLIS.PL
Prelegenci:
Jacek Niewęgłowski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, P4
Radosław Semkło, Dyrektor Zarządzający, Asseco Poland
Mariusz Piotrowicz, Head of TMT Market at Poland, Atos
Jerzy Łabuda, PR specialist Telcom, Samsung Electronics Polska
Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu, Virgin Mobile Polska
Adam Jesionkiewicz, Founder, Ifinity Group

12:30-13:00 Przerwa kawowa

13:00-14:00 Blok tematyczny: GOSPODARKA WIDMEM JAKO ELEMENT KREACJI NOWYCH TECHNOLOGII, INWESTYCJI i USŁUG

 • Sposoby dystrybucji treści
 • Sieci szerokopasmowe
 • Cyfryzacja radia
 • Reforming częstotliwości
 • Druga dywidenda i plany zagospodarowania dla potrzeb teleinformatyki pasma 600
Moderator:
Maciej Rogalski, Partner, Dworzyński Rogalski Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, Profesor nadzwyczajny, Uczelnia Łazarskiego
Prelegenci:
Maciej Zengel, Dyrektor Projektów Infrastrukturalnych i Rozwoju, Orange Polska
Cezary Albrecht, Dyrektor Biura Strategii i Spraw Regulacyjnych, T-Mobile Polska
Piotr Durbajło, Ekspert afiliowany do Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Krystyna Rosłan-Kuhn, Ekspert, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Małgorzata Olszewska, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji w latach 2012-2014/ Ekspert rynku telekomunikacyjnego

14:00-14:15 Prezentacja wprowadzająca

Marcin Przasnyski, Ekspert rynku antypirackiego, Właściciel Anti Piracy Protection

14:15-15:15 Blok tematyczny PIRACTWO – ŚCIGANIE – WSPÓŁRPACA Z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI

 • Skala szkód wyrządzanych przez serwisy pirackie w Polsce.
 • Ściganie sprawców przestępstw bezprawnego rozpowszechniania utworów audiowizualnych w Internecie.
 • Jak w Polsce powinien zostać zaimplementowany art. 8.3 Dyrektywy 2001/29/WE dot. blokowania pośredników (hosting, Internet Service Provider, pośrednik płatności ) w bezprawnym rozpowszechnianiu sygnału telewizyjnego?
Moderator:
Teresa Wierzbowska, Doradca Zarządu ds. Public Affairs Cyfrowy Polsat SA, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał
Prelegenci:
Marcin Przasnyski, Ekspert rynku antypirackiego, Właściciel Anti Piracy Protection
Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji
Jarosław Mojsiejuk, Dyrektor Biura Wykrywania Nadużyć TV, Cyfrowy Polsat
Anna Słoboda, Menedżer ds. Zarządzania Prawami Online, TVN S.A.
Jarosław Kordalewski, Wiceprezes Zarządu ds. Technologicznych i IT, NC+
Anna Wiśniewska, Prokurator, Departament Postępowania Przygotowawczego, Prokuratora Okręgowa

15:15-16:15 Lunch