08:30-09:00 Rejestracja

09:00-09:15 Uroczyste Otwarcie Konferencji

09:15-09:30 Wystąpienie Gości Honorowych

09:30-11:00 Blok tematyczny: POTRZEBA REDEFINICJI ISTOTY MEDIÓW PUBLICZNYCH

 • Techniczne zmiany emisji i dostępu do treści
 • Łatwo dostępne konkurencyjne treści i zmian konsumpcji mediów
 • Problematyka dot. nadzoru regulacyjnego i finansowania
 • Rozumienie powinności misyjnych

MStaneckiMaciej Stanecki
Członek Zarządu TVP

T.Gillner-GorywodaTomasz Gillner-Gorywoda
Członek Zarządu Cyfrowy Polsat

bstanislawczykBarbara Stanisławczyk-Żyła
‎Prezes Zarządu Polskie Radio

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:00 Blok tematyczny: ZMIANY MODELU KONSUMPCJI MEDIÓW I ICH WPŁYW NA FINANSOWANIE

 • Skutki zmian technologicznych: łatwy indywidualny dostęp do wybranych treści, eliminacja „pośredników” w dostępie do treści (Netflix, OTT itd.)
 • Potrzeba nowych taktyk obecności na rynku (poprzez zmiany ewolucyjne obecnych podmiotów, lub ich eliminację?)
 • Potrzeba tworzenia nowych modeli finansowania przedsięwzięć medialnych.

Andrzej Matuszyński
Prezes Zarządu Eurozet

Dariusz Dąbski
Prezes Zarządu TV Puls

Stanisław Janowski
Dyrektor Zarzadzający Polsat Media

Przemysław Kurczewski
Prezes Zarządu EmiTel

Zbigniew Benbenek
Prezes Rady Nadzorczej ZPR

13:00-15:00 Blok tematyczny: POLSKI RYNEK TV – ZAMKNIĘTY CZY OTWARTY?

 • Czy jest miejsce na rynku dla nowych źródeł dystrybucji?
 • Czy jest miejsce dla nowych platform DTH?
 • Czy tez rynek jest juz nasycony?

Marcin Ornass-Kubacki
Prezes Zarządu ASTRA Central Eastern Europe

Jarosław Kordalewski
Wiceprezes Zarządu ds. Technologicznych i IT nc+

Jakub Brzeczkowski
Prezes Zarządu Eutelsat

Dariusz Działkowski
Członek Zarządu ds. Techicznych Cyfrowy Polsat

15:00-16:00 Lunch

09:30-11:00 Blok tematyczny: MONETYZACJA USŁUG MEDIALNYCH. MODELE BIZNESOWE PRZYSZŁOŚCI

 • Uregulowania prawne dostępu do contentu
 • User experience, user interface
 • Modele biznesowe

Maciej Staszak
Wiceprezes Zarządu EmiTel

Jacek Balicki
Wiceprezes Zarządu, nc+

Michał Kozicki
Prezes Zarządu HBO Polska

11:00-12:30 Blok tematyczny

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SLUŻBIE TELEKOMUNIKACJI

Jacek Niewęgłowski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, P4

Thomas Lips
Członek Zarządu Dyrektor ds. Technologi i Innowacji, T-Mobile Polska

Radosław Semkło
Dyrektor Pionu Telekomunikacji i Mediów, Asseco Poland

12:30-13:00 Przerwa kawowa

13:00-14:00 Blok tematyczny: GOSPODARKA WIDMEM JAKO ELEMENT KREACJI NOWYCH TECHNOLOGII, INWESTYCJI i USŁUG

 • Sposoby dystrybucji treści
 • Sieci szerokopasmowe
 • Cyfryzacja radia
 • Reforming częstotliwości
 • Druga dywidenda i plany zagospodarowania dla potrzeb teleinformatyki pasma 600

Wojciech Pytel
Członek Rady Nadzorczej, Polkomtel

Grażyna Piotrowska-Oliwa
Prezes Zarządu, Virgin Mobile Polska

14:00-15:00 Blok tematyczny

PIRACTWO – ŚCIGANIE – WSPÓŁRPACA Z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI

 • Skala szkód wyrządzanych przez serwisy pirackie w Polsce.
 • Ściganie sprawców przestępstw bezprawnego rozpowszechniania utworów audiowizualnych w Internecie.
 • Jak w Polsce powinien zostać zaimplementowany art. 8.3 Dyrektywy 2001/29/WE dot. blokowania pośredników (hosting, Internet Service Provider, pośrednik płatności ) w bezprawnym rozpowszechnianiu sygnału telewizyjnego?

Jarosław Mojsiejuk
Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Cyfrowy Polsat

Agnieszka Gotlibowska-Horoszczak
Dyrektor Biura Prawnego nc+

Teresa Wierzbowska
Doradca Zarządu ds. Public Affairs Cyfrowy Polsat SA

Marcin Przasnyski
Co-Founder, COO APP Global

Agnieszka Rauch-Stachowicz
Stowarzyszenie Sygnał

15:00-16:00 Lunch