Dzień I – 12 października 2016 r.

08:30-09:00 Rejestracja

09:00-09:15 Uroczyste Otwarcie Konferencji

09:15-09:30 Wystąpienie Gości Honorowych

09:30-11:00 Blok tematyczny

POTRZEBA REDEFINICJI ISTOTY MEDIÓW PUBLICZNYCH

Gospodarz bloku: Maciej, Stanecki, Członek Zarządu TVP

 • Techniczne zmiany emisji i dostępu do treści
 • Łatwo dostępne konkurencyjne treści i zmian konsumpcji mediów
 • Problematyka dot. nadzoru regulacyjnego i finansowania
 • Rozumienie powinności misyjnych

11:00-11:30 Przerwa kawowa

11:30-13:30 Blok tematyczny

TECHNICZNE, TECHNOLOGICZNE, RYNKOWE DETERMINANTY FINANSOWANIA USŁUG MEDIALNYCH W SFERZE PRODUKCJI, OBROTU, DYSTRYBUCJI i SPRZEDAŻY

Gospodarz bloku: Andrzej Matuszyński, Prezes Zarządu Eurozet

 • Skutki zmian technologicznych: łatwy indywidualny dostęp do wybranych treści, eliminacja „pośredników” w dostępie do treści (Netflix, OTT itd.)
 • Potrzeba nowych taktyk obecności na rynku (poprzez zmiany ewolucyjne obecnych podmiotów, lub ich eliminację?)
 • Potrzeba tworzenia nowych modeli finansowania przedsięwzięć medialnych.

13:30-15:00 Blok tematyczny

MONETYZACJA USŁUG MEDIALNYCH. MODELE BIZNESOWE PRZYSZŁOŚCI

Gospodarz bloku: Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu EmiTel

 • Uregulowania prawne dostępu do contentu
 • User experience, user interface
 • Modele biznesowe

15:00-16:00 Lunch

Dzień II – 13 października 2016 r.

09:30-11:00 Blok tematyczny

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SLUŻBIE TELEKOMUNIKACJI

Gospodarz bloku: Jacek Niewęgłowski, PLAY

11:00-12:30 Blok tematyczny

GOSPODARKA WIDMEM JAKO ELEMENT KREACJI NOWYCH TECHNOLOGII, INWESTYCJI i USŁUG

Gospodarz bloku: Wojciech Pytel Członek Rady Nadzorczej Polkomtel

 • Sposoby dystrybucji treści
 • Sieci szerokopasmowe
 • Cyfryzacja radia
 • Reforming częstotliwości
 • Druga dywidenda i plany zagospodarowania dla potrzeb teleinformatyki pasma 600

12:30-13:00 Przerwa kawowa

13:00-14:00 Blok tematyczny

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

14:00-15:00 Blok tematyczny

PIRACTWO – ŚCIGANIE – WSPÓŁRPACA Z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI

Gospodarz bloku: Jarosław Mojsiejuk, Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Cyfrowy Polsat

 • Skala szkód wyrządzanych przez serwisy pirackie w Polsce.
 • Ściganie sprawców przestępstw bezprawnego rozpowszechniania utworów audiowizualnych w Internecie.
 • Jak w Polsce powinien zostać zaimplementowany art. 8.3 Dyrektywy 2001/29/WE dot. blokowania pośredników (hosting, Internet Service Provider, pośrednik płatności ) w bezprawnym rozpowszechnianiu sygnału telewizyjnego?

15:00-16:00 Lunch