Warsaw International Media Summit w ciągu 8 lat wpisał się w kalendarz kluczowych spotkań sektora w Polsce. Kongres z powodzeniem gromadzi grono reprezentantów polskiego rynku telekomunikacyjnego i medialnego. Stał się unikalną platformą wymiany myśli i opinii wśród osób zainteresowanych kluczowymi aspektami rozwoju rynku.

Celem cyklu jest stworzenie niepowtarzalnej możliwości poznania najnowszych strategii i trendów obowiązujących na rynku telekomunikacyjnym i mediów oraz skonfrontowania ich z nowymi oraz zapowiadanymi regulacjami prawnymi. Wydarzenie skierowane jest do najwyższej kadry menadżerskiej, która podąża za najnowszą wiedzą związaną z rozwojem rynku w Polsce i w krajach europejskich. Wybitne grono gości gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny konferencji, a kwestie, które chcemy poruszyć niosą rozwiązania najistotniejszych problemów z jakimi boryka się branża. Co roku w wydarzeniu bierze udział kilkaset osób.

Zakres merytoryczny wydarzenia kształtowany jest przez Radę Programową pod przewodnictwem Przemysława Kurczewskiego, Prezesa Zarządu firmy EmiTel. Rada wyznacza główne tematy dyskusji podejmowane podczas Kongresu. W jej skład wchodzą prezesi kluczowych firm sektora telekomunikacyjnego i medialnego, regulator, główni przedstawiciele administracji centralnej oraz instytucji związanych z branżą.