XVII Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów

Sympozjum Świata Telekomunikacji i Mediów to wydarzenia o ugruntowanej pozycji, które przez kilkanaście lat na stałe wpisało się w kalendarz sektora, jako najważniejsze spotkanie integrujące przedstawicieli administracji centralnej, regulatora, organizacji pozarządowych oraz kluczowych przedstawicieli top managementu.

28-29 marca 2017 r. Hotel Sheraton, Warszawa

Warsaw International Media Summit


Warsaw International Media Summit w ciągu 9 lat wpisał się w kalendarz kluczowych spotkań sektora w Polsce. Kongres z powodzeniem gromadzi grono reprezentantów polskiego rynku telekomunikacyjnego i medialnego. Stał się unikalną platformą wymiany myśli i opinii wśród osób zainteresowanych kluczowymi aspektami rozwoju rynku.

Celem cyklu jest stworzenie niepowtarzalnej możliwości poznania najnowszych strategii i trendów obowiązujących na rynku telekomunikacyjnym i mediów oraz skonfrontowania ich z nowymi oraz zapowiadanymi regulacjami prawnymi. Wydarzenie skierowane jest do kadry menadżerskiej, która podąża za najnowszą wiedzą związaną z rozwojem rynku w Polsce i w krajach europejskich. Wybitne grono gości gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny konferencji, a kwestie, które chcemy poruszyć niosą rozwiązania najistotniejszych problemów z jakimi boryka się branża. Co roku w wydarzeniu bierze udział kilkaset osób.

Zakres merytoryczny wydarzenia kształtowany jest przez Radę Programową pod przewodnictwem Przemysława Kurczewskiego, Prezesa Zarządu firmy EmiTel. Rada wyznacza główne tematy dyskusji podejmowane podczas Kongresu. W jej skład wchodzą prezesi kluczowych firm sektora telekomunikacyjnego i mediów, regulator, główni przedstawiciele administracji centralnej oraz instytucji związanych z branżą.

Wideorelacja z 9. edycji
Warsaw International Media Summit

Rada Programowa

Przemysław Kurczewski
Przewodniczący Rady Programowej / Prezes Zarządu, EmiTel
Krzysztof Dyl
Zastępca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Jacek Balicki
Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu, nc+
Zbigniew Benbenek
Prezes Rady Nadzorczej, ZPR
Norbert Biedrzycki
CEO Atos Polska, VP CEE System Integration
Jakub Brzeczkowski
Regional Vice-President, Poland, France & Overseas, Eutelsat, Prezes Zarządu, Eutelsat Polska
Tomasz Czechowicz
Partner Zarządzający, Prezes Zarządu, Chief Investment Officer, MCI Capital
Dariusz Dąbski
Prezes Zarządu, TV Puls
Mariusz Gaca
Wiceprezes Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska / Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum
Magdalena Gaj
Ekspert Rynku Telekomunikacji
Tomasz Gillner-Gorywoda
Członek Zarządu, Cyfrowy Polsat
Witold Graboś
Zastępca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 2010-2016
Katarzyna Kieli
Prezes i Dyrektor Zarządzający, Discovery Networks CEEMEA
Michał Kobosko
Poland Office Director, Atlantic Council
Janusz Kosiński
Prezes Zarządu, INEA
Michał Kozicki
Prezes Zarządu, HBO Polska
Kazimierz Krupa
Dyrektor Zarządzający, Drawbridge Olczak i Wspólnicy
Jacek Kurski
Prezes Zarządu, Telewizja Polska
Aleksander Kutela
CEO, Grupa Onet.pl
Maciej Maciejowski
Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu, TVN
Andrzej Matuszyński
Prezes Zarządu, Grupa Eurozet
Tomasz Misiak
Prezydent Rady Nadzorczej, Work Service
Edward Miszczak
Członek Zarzadu ds. Programów Rozrywkowych, TVN
Jacek Niewęgłowski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, P4
Marcin Ornass-Kubacki
Prezes Zarządu, Astra Central Eastern Europe
Ireneusz Piecuch
Prezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Kinga Piecuch
Prezes Zarządu, SAP Polska
Grażyna Piotrowska-Oliwa
Prezes Zarządu, Virgin Mobile Polska
Dariusz Piotrowski
Członek Zarządu, Microsoft w Polsce
Edyta Sadowska
Prezes Zarządu, Ringier Axel Springer Polska
Adam Sawicki
Prezes Zarządu, T-Mobile Polska
Radosław Semkło
Dyrektor Zarządzający, Asseco Poland
Agnieszka Sora
Dyrektor Zarządzająca, GfK Polonia
Barbara Stanisławczyk-Żyła
Prezes Zarządu, Polskie Radio
Wojciech Szeląg
Szef Redakcji Biznesowej, Polsat News
Tomasz Szopa
Prezes Zarządu, Netia
Jacek Świderski
Prezes Zarządu, Grupa Wirtualna Polska
Nina Terentiew-Kraśko
Członek Zarządu, Dyrektor Programowy, Telewizja Polsat
Jakub Turowski
Head of Public Policy for Poland, Facebook
Artur Waliszewski
Regional Business Director CEE, Google
Piotr Zesiuk
Prezes Zarządu, MM Conferences

Prorgram

09:10-09:40 Rejestracja i poranna kawa

09:40-10:00 Uroczyste Otwarcie Konferencji

Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, EmiTel

10:00-11:15 Blok tematyczny: MEDIA MISYJNE VS FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MEDIÓW

 • Techniczne zmiany emisji i dostępu do treści
 • Łatwo dostępne konkurencyjne treści i zmian konsumpcji mediów
 • Problematyka dot. nadzoru regulacyjnego i finansowania
 • Rozumienie powinności misyjnych
Moderator
Wojciech Dziomdziora, Członek, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Prelegenci
Witold Kołodziejski, Przewodniczący, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Włodzimierz Strzemiński, Dyrektor, TVP
Maciej Maciejowski, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu, TVN S.A.
Krzysztof Skowroński, Prezes , Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do Spraw Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut Sobieskiego, Kancelaria Kroplewski.com

11:15-12:00 Przerwa kawowa

12:00-12:15 Prezentacja

Anna Bratkowska, Dyrektor Handlowy, Starcom

12:15-13:30 Blok tematyczny: ZMIANY MODELU KONSUMPCJI MEDIÓW I ICH WPŁYW NA FINANSOWANIE

 • Skutki zmian technologicznych: łatwy indywidualny dostęp do wybranych treści, eliminacja „pośredników” w dostępie do treści (Netflix, OTT itd.)
 • Potrzeba nowych taktyk obecności na rynku (poprzez zmiany ewolucyjne obecnych podmiotów, lub ich eliminację?)
 • Potrzeba tworzenia nowych modeli finansowania przedsięwzięć medialnych.
Moderator:
Andrzej Matuszyński, Prezes Zarządu, Eurozet
Prelegenci:
Dariusz Dąbski, Prezes Zarządu, TV Puls
Michał Kozicki, Prezes Zarządu, HBO Polska
Przemysław Kurczewski, Prezes Zarządu, EmiTel
Bartosz Dobrzyński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu, P4
Anna Bratkowska, Dyrektor Handlowy, Starcom

13:30-15:00 Blok tematyczny: POLSKI RYNEK TV – ZAMKNIĘTY CZY OTWARTY?

 • Czy jest miejsce na rynku dla nowych źródeł dystrybucji?
 • Czy jest miejsce dla nowych platform DTH?
 • Czy tez rynek jest juz nasycony?
Moderator:
Emil Konarzewski, Partner Zarządzający, Audytel S.A
Prelegenci:
Marcin Ornass-Kubacki, Prezes Zarządu, ASTRA Central Eastern Europe
Jakub Brzeczkowski, Prezes Zarządu, Eutelsat Polska
Bartosz Dobrzyński, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Marketingu, P4
Michał Fura, Rzecznik Prasowy, UPC

15:00-16:00 Lunch

09:30-10:00 Rejestracja i poranna kawa

10:00-11:15 Blok tematyczny: MONETYZACJA USŁUG MEDIALNYCH. MODELE BIZNESOWE PRZYSZŁOŚCI

 • Uregulowania prawne dostępu do contentu
 • User experience, user interface
 • Modele biznesowe
Moderator:
Maciej Staszak, Wiceprezes Zarządu, EmiTel
Prelegenci:
Jakub Bierzyński, Założyciel i CEO, OMD
Marcin Kowalski, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu, Kino Polska TV
Kazimierz Krupa, Dyrektor Zarządzający, Drawbridge Olczak i Wspólnicy
Maciej Maciejowski, Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu, TVN

11:15-12:30 Blok tematyczny NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SLUŻBIE TELEKOMUNIKACJI

Moderator:
Witold Tomaszewski, Redaktor naczelny, TELEPOLIS.PL
Prelegenci:
Jacek Niewęgłowski, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, P4
Radosław Semkło, Dyrektor Zarządzający, Asseco Poland
Mariusz Piotrowicz, Head of TMT Market at Poland, Atos
Jerzy Łabuda, PR specialist Telcom, Samsung Electronics Polska
Grażyna Piotrowska-Oliwa, Prezes Zarządu, Virgin Mobile Polska
Adam Jesionkiewicz, Founder, Ifinity Group

12:30-13:00 Przerwa kawowa

13:00-14:00 Blok tematyczny: GOSPODARKA WIDMEM JAKO ELEMENT KREACJI NOWYCH TECHNOLOGII, INWESTYCJI i USŁUG

 • Sposoby dystrybucji treści
 • Sieci szerokopasmowe
 • Cyfryzacja radia
 • Reforming częstotliwości
 • Druga dywidenda i plany zagospodarowania dla potrzeb teleinformatyki pasma 600
Moderator:
Maciej Rogalski, Partner, Dworzyński Rogalski Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska, Profesor nadzwyczajny, Uczelnia Łazarskiego
Prelegenci:
Maciej Zengel, Dyrektor Projektów Infrastrukturalnych i Rozwoju, Orange Polska
Cezary Albrecht, Dyrektor Biura Strategii i Spraw Regulacyjnych, T-Mobile Polska
Piotr Durbajło, Ekspert afiliowany do Wojskowej Akademii Technicznej i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Krystyna Rosłan-Kuhn, Ekspert, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Małgorzata Olszewska, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji w latach 2012-2014/ Ekspert rynku telekomunikacyjnego

14:00-14:15 Prezentacja wprowadzająca

Marcin Przasnyski, Ekspert rynku antypirackiego, Właściciel Anti Piracy Protection

14:15-15:15 Blok tematyczny PIRACTWO – ŚCIGANIE – WSPÓŁRPACA Z INSTYTUCJAMI RZĄDOWYMI

 • Skala szkód wyrządzanych przez serwisy pirackie w Polsce.
 • Ściganie sprawców przestępstw bezprawnego rozpowszechniania utworów audiowizualnych w Internecie.
 • Jak w Polsce powinien zostać zaimplementowany art. 8.3 Dyrektywy 2001/29/WE dot. blokowania pośredników (hosting, Internet Service Provider, pośrednik płatności ) w bezprawnym rozpowszechnianiu sygnału telewizyjnego?
Moderator:
Teresa Wierzbowska, Doradca Zarządu ds. Public Affairs Cyfrowy Polsat SA, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Sygnał
Prelegenci:
Marcin Przasnyski, Ekspert rynku antypirackiego, Właściciel Anti Piracy Protection
Robert Kroplewski, Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji do spraw społeczeństwa informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji
Jarosław Mojsiejuk, Dyrektor Biura Wykrywania Nadużyć TV, Cyfrowy Polsat
Anna Słoboda, Menedżer ds. Zarządzania Prawami Online, TVN S.A.
Jarosław Kordalewski, Wiceprezes Zarządu ds. Technologicznych i IT, NC+
Anna Wiśniewska, Prokurator, Departament Postępowania Przygotowawczego, Prokuratora Okręgowa

15:15-16:15 Lunch

Prelegenci

Mec. Andrzej Abramczuk
Wspólnik, Kancelaria Prawna Chojec Don-Siemion & Żyto
Cezary Albrecht
Dyrektor Biura Strategii i Spraw Regulacyjnych, T-Mobile Polska
Jakub Bierzyński
Założyciel i CEO OMD
Anna Bratkowska
Dyrektor, Starcom
Jakub Brzeczkowski
Prezes Zarządu Eutelsat
Dariusz Dąbski
Prezes Zarządu, TV Puls
Marcin Deka
Senior Sales Manager, ASTRA Central Eastern Europe
Bartosz Dobrzyński
Członek Zarządu Dyrektor ds. Marketingu, P4
Wojciech Dziomdziora
Radca Prawny, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Michał Fura
Rzecznik Prasowy, UPC
Adam Jesionkiewicz
Founder Ifinity Group
Witold Kołodziejski
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Emil Konarzewski
Członek Zarządu, Audytel S.A
Jarosław Kordalewski
Wiceprezes Zarządu ds. Technologicznych i IT, nc+
Marcin Kowalski
Członek Zarządu, Kino Polska TV
Michał Kozicki
Prezes Zarządu, HBO Polska
Robert Kroplewski
Ekspert Instytutu Sobieskiego/ Kancelaria Kroplewski.com
Kazimierz Krupa
Dyrektor Zarządzający Drawbridge Olczak i Wspólnicy
Przemysław Kurczewski
Przewodniczący Rady Programowej / Prezes Zarządu, EmiTel
Jerzy Łabuda
PR specialist Telcom, Samsung Electronics Polska
Maciej Maciejowski
Członek Zarządu ds. Rozwoju Biznesu, TVN
Andrzej Matuszyński
Prezes Zarządu, Eurozet
Jarosław Mojsiejuk
Dyrektor Biura Wykrywania Nadużyć TV, Cyfrowy Polsat
Jacek Niewęgłowski
Chief Strategy Officer, P4
Małgorzata Olszewska
Podsekretarz Stanu Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji w latach 2012-2014, Ekspert Rynku Telekomunikacyjnego
Mariusz Piotrowicz
Head of TMT Market at Poland, ATOS IT SERVICES
Grażyna Piotrowska-Oliwa
Prezes Zarządu, Virgin Mobile Polska
Marcin Przasnyski
Ekspert Rynku Antypirackiego, Właściciel Anti Piracy Protection
Maciej Rogalski
Wiceprezes, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Krystyna Rosłan-Kuhn
Ekspert Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Radosław Semkło
Dyrektor Zarządzający, Asseco Poland
Krzysztof Skowroński
Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Anna Słoboda
Menedżer ds. Zarządzania Prawami Online, TVN S.A.
Maciej Staszak
Wiceprezes Zarządu, EmiTel
Włodzimierz Strzemiński
Dyrektor Akademii Telewizyjnej, Telewizja Polska
Witold Tomaszewski
Redaktor naczelny, TELEPOLIS.PL
Teresa Wierzbowska
Doradca Zarządu ds. Public Affairs Cyfrowy Polsat SA
Anna Wiśniewska
Prokurator, Departament Postępowania Przygotowawczego, Prokuratora Krajowa
Maciej Zengel
Dyrektor Projektów Infrastrukturalnych i Rozwoju, Orange Polska

Fotorelacje

ixwims
rada-20.06.2016
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Partnerzy Strategiczni

atos

Partnerzy

Private Tailoring Partner

Partner Technologiczny

Patroni Honorowi

krrit

piit

logo_PTI

pirc-logo

instytut-lacznosci

Główny Patron Medialny

radio-zet

Patroni Medialni

tvp_info

Print

newseria

PRoto

satkurier

Tele Kabel

tvsat

Portal-medialny

telepro

Socialpress_logo

Marketinglink_logo

ICT-PROFESSIONAL

inwestycje

Infor

startuptv

ceologo

korporacyjnie

TV_Lider

law business quality_logo

Print

polish market

swiat elit

multimodalny_pl

capital.24

sare

Bądź na bieżąco